Trường Trung học cơ sở Tân Thành

  • Điện thoại: 0944788579
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: Thôn Đắk Hoa, Tân Thành, Krông Nô, Đắk Nông