Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1753/SGDDT-GDTrH-QLCL 30/10/2019 Kế hoạch
229/PGDĐT-THCS 13/10/2019 Kế hoạch
Số: 02/HD-PGDĐT 17/04/2017 Kế hoạch HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
05-KH-THCS TTh 04/04/2017 Kế hoạch KẾ HOẠCH THÁNG 04-2017