THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

Lượt xem:


TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH THÔNG BÁO TỚI TOÀN THỂ CBGV-NV VÀ HỌC SINH NGÀY 06-04-2017 TỨC NGÀY 10-03-ÂM LỊCH TOÀN TRƯỜNG NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG!