Thông báo thi nghề phổ thông năm học 2016 – 2017

Lượt xem:


Các học sinh khối 8, 9 đã đăng kí và tham gia học nghề Tin học văn phòng năm học 2016 – 2017 tập trung tại trường vào lúc 7h30 ngày 01/04/20107 để tham gia thi.