Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17/2013/CT-UBND 07/08/2013 Chỉ thị CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.