Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
35 /2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục  
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
138/2013/NĐ-CP 22/10/2012 Thông tư NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
13/2012/TT-BGDĐT 06/04/2012 Thông tư THÔNG TƯ 13/BGDĐT, Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư Thông tư 58/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
55/ 2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Thông tư THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
: 12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư THÔNG TƯ 12/BGDĐT BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
28 /2009/TT-BGDĐT 21/10/2009 Thông tư THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông